Kommunfullmäktige 23 maj

Mötet börjar kl 18:30 - plats Kommunfullmäktigesalen, Kommunhuset